Jak wysłać wiadomość diagnostyczną z aplikacji Audioteki?

W celu wysłania wiadomości diagnostycznej przejdź do zakładki "Twoje" i tam przez ikonkę zębatki do "Ustawień". Na samym końcu listy znajdziesz opcję wiadomość diagnostyczną.

Wysyłając ją, możesz do automatycznie wygenerowanej treści dopisać kilka słów, które pomogą powiązać tę wiadomość z jakąś trwającą korespondencją, którą już wspólnie prowadzimy.

Wiadomość diagnostyczna, wysyłana z wnętrza aplikacji, pomaga nam powiązać zdarzenia dziejące się na Twoim urządzeniu z tym, co jest widoczne po stronie napędzających usługę serwerów.

Copyright © 2008-2024 Audioteka Group Sp. z o.o.