Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem mailowym hello@audioteka.com

Kontakt pod wskazanym wyżej adresem email zagwarantuje, że Twoje zgłoszenie do nas dotrze i że na nie zareagujemy, jeśli będzie wymagało reakcji - zapewnia to wyspecjalizowane oprogramowanie, które pozwala nam odpowiednio zarządzać przepływem docierających do nas wiadomości.

Jeśli potrzebujesz innej formy kontaktu, dostępni jesteśmy również od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 pod numerem +48 22 470 09 94.

Pełne dane kontaktowe Audioteki to:
Audioteka Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000402267, REGON: 145883168, NIP: 7010324630, kapitał zakładowy 3 416 200,00 zł wpłacony w całości.

Copyright © 2008-2024 Audioteka Group Sp. z o.o.