Gdzie znajdę informacje na temat sposobu, w jaki Audioteka przetwarza moje dane?

Reguły przetwarzania danych osobowych w Audiotece określa dostępna na stronie internetowej Polityka prywatności. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Audiotece jest Piotr Janiszewski, a adres kontaktowy Inspektora to iod@audioteka.com.

Copyright © 2008-2024 Audioteka Group Sp. z o.o.