Czy mogę wrócić do dotychczasowej aplikacji po tym, jak aktywuję Klub i się rozmyślę?

Usługa Audioteka Klub jest ściśle związana z nową platformą technologiczną zasilającą nowe aplikacje Audioteki i w pewnym stopniu również stronę internetową. Aktywacja tej usługi wymaga wprowadzenia technicznych zmian w koncie Słuchacza - niestety, ich odwrócenie w celu ponownego korzystania z dotychczasowej aplikacji byłoby bardzo problematyczne.

Copyright © 2008-2021 Audioteka S.A.