Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Zawód: reporter. Historie nie tylko z linii frontu

Liczba: 8
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2023

Wyjątkowa audycja biograficzna, opowiadająca historię osób, które swoje życie poświęciły temu, by dokumentować miejsca konfliktów zbrojnych. Z moimi gośćmi rozmawiam o tym, co skłoniło ich w kierunku tak niebezpiecznego zajęcia, czego byli świadkami, co im ta praca dała, a co zabrała.
Wśród moich rozmówców są osoby, które okres jeżdżenia na front mają już dawno za sobą, ale są również kronikarze wojny w Ukrainie, która trwa obecnie.
Opowiedzieli mi rzeczy, których wcześniej nie mówili publicznie - możliwe też, że nikt ich o to nie pytał. Większość z nich wielokrotnie otarła się o śmierć. Byli też świadkami śmierci swoich kolegów dziennikarzy. Rzeczy, które zobaczyli, zostaną z nimi już na zawsze i czasem wracają w snach.
Te osiem rozmów to zapis czasów wojny i pokoju. Obraz zmieniającego się świata. Pokazują, że zawód korespondenta wojennego to zajęcie szczególne, którego nie można wykonywać połowicznie. Albo na sto procent, albo wcale.