Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Życzenia

Praca zbiorowa
Ewa Konstanciak

Ta książka to zbiór fascynujących opowieści o życzeniach oparty na bogatym zasobie źródeł etnograficznych i empirycznych. To efekt kilkuletnich kwerend i badań terenowych: ponad stu spotkań, rozmów i obserwacji.

Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza to sześć tekstów powstałych na podstawie pracy badaczek w projekcie realizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie „Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja”. Autorki proponują oryginalne i wielowymiarowe spojrzenie na jedną z najbardziej powszechnych praktyk społecznych, jaką jest składanie życzeń.

Są tu historie o życzeniach codziennych i od święta, życzeniach, które odzwierciedlają nas w świecie kultury i relacji społecznych. Są życzenia przynoszące otuchę i nadzieję, ale też te trudne, zawstydzające. Znajdują się tu opowieści o języku i gestach, o ciele, które pomaga wyrazić życzenie, kiedy słowa grzęzną w gardle. O strategiach autoprezentacji i scenariuszach, które odgrywamy i piszemy, kiedy chcemy wyrazić nasze potrzeby wobec siebie i innych. Życzenia jako praktyki kulturowe, dzięki którym budujemy nasz społeczny świat.

Na drugą część książki składają się trzy rozmowy dopełniające namysł nad życzeniami z perspektywy innych dziedzin: z kulturoznawczynią dr Agatą Sikorą, psychiatrą i psychoterapeutą prof. Bogdanem de Barbaro oraz z językoznawcą dr. Arturem Czesakiem.

Jest tu też coś dla praktyczek i teoretyków badań etnograficznych: obszerna rozmowa badaczek o pomyśle metodologicznym, pracy zgodnie z założeniami teorii ugruntowanej oraz o trudnościach, z jakimi zmagały się w terenie.

Redakcja: Agnieszka Marczak, Karolina Pachla-Wojciechowska
Teksty: Olga Błaszczyńska, Dorota Majkowska-Szajer, Agnieszka Marczak, Karolina Pachla-Wojciechowska, Małgorzata Roeske, Katarzyna Słaby
Współpraca merytoryczna: dr Antoni Bartosz, Bożena Bieńkowska
Redakcja językowa: Magdalena Petryna
Korekta: Ewa Ślusarczyk

Projekt „Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja”, realizowany przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wydane przez: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie