Posłuchaj

w nowej aplikacji Audioteki

Zwierciadło

Krzysztof Haczyński
Adam Bauman

Do słuchania w ramach:
Słowiańskie koszmary

W czasach wojen plemiennych przez Księstwo Wielkomorawskie przedziera się pewien mnich. Uciekając przed pogonią, w środku puszczy trafia do chaty wiedźmy. Za pomocą źródlanego zwierciadła pokazuje ona księdzu obrazy z przeszłości oraz przyszłości, które przedstawiają w nietypowym świetle szerzących wiarę. Czy zarozumiały mnich posłucha głosu sumienia, czy też tkwić będzie w blasku obłudy?

Wydane przez: Audioteka