Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Transformacja energetyczna - od technologii do ochrony klimatu - B. Steczowicz (Naatu Operator), dr M. Bielecki

Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS

Do 2030 roku odnawialne źródła energii roku mają stanowić 20% całości wytwarzanej w Polsce energii. Choć może się wydawać, że to odległy cel, to transformacja energetyczna w kraju już trwa. W wyniku połączenia technologii i ekologii coraz częściej mówi się także o prosumentach - osobach które równocześnie produkują i konsumują energię ze źródeł odnawialnych. Czy to możliwe, że niedługo będziemy zarabiali na domowej energetyce? Dlaczego teraz prąd jest taki drogi? Jaki wpływ na cenę energii elektrycznej ma Unia Europejska? Czy nasza przyszłość będzie oparta na energetyce? Dlaczego osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie energetyki jest tak trudne? Na te pytania odpowie Bartłomiej Steczowicz, ekspert współpracujący z Polską Izbą Magazynowa Energii, założyciel i prezes zarządu spółki Naatu Operator sp. z o.o. Spotkanie poprowadzi dr Maksymilian Bielecki, psycholog, neurokognitywista oraz adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS.
Technologia a człowiek to cykl rozmów z naukowcami i ekspertami z sektora IT, w którym rozmawiamy o roli nowoczesnych technologii we współczesnym świecie. Podczas spotkań poruszamy kwestie oddziaływania technologii na m.in.: naukę, medycynę, pracę, a także na codzienne życie człowieka. Wspólnie ze specjalistami porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach, które niesie za sobą postęp naukowo-technologiczny.
Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. W ramach wielu webinarów i podcastów, spotkamy się z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy w różny sposób związani są z sektorem IT. Podczas rozmów połączymy merytoryczną, ścisłą wiedzę informatyczną z zagadnieniami społecznymi i humanistycznymi. Więcej informacji: https://web.swps.pl/strefa-technologii/.

Wydane przez: Uniwersytet SWPS