Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Polsko - angielski przewodnik turystyczny Pokochaj Kurpie (wersja polska)

Iwona Choroszewska-Zyśk, Mirosław Grzyb
Krystyna Czubówna

Zapraszamy na KURPIE!
To część Polski, w której szumią nieprzebyte bory – niegdyś dom bartników hodujących pszczoły w barciach, a przez bagna przedzierały się olbrzymie łosie i niedźwiedzie. To zaproszenie do regionu, gdzie dzielni Puszczacy przez wieki stawali w obronie ojczyzny i słynęli z celności strzału, a dziś asfaltowe drogi ze ścieżkami rowerowymi wiodą wśród pól i łąk, zaś drogowskazami są kapliczki, pomniki i drewniane kościółki. To zaproszenie do krainy błyszczącej bursztynami, pachnącej miodem i mieniącej się wycinankami oraz barwnymi strojami w rytm tańców kurpiowskich: powolniaka i starej baby.
Czekamy! Do zobaczenia!
Kurpsie Razem
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał wydany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Wydane przez: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"