Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Kobiety w IT - Ewa Kondera - ServiceNow Go to Market - EY

Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS

Jak wygląda branża IT z perspektywy menedżerki z 25-letnim doświadczeniem? Sektor związany z nowymi technologiami rozwija się bardzo dynamicznie. Niezmienne jest jednak to, że praca w IT daje szeroki wybór ścieżek kariery. Jaką drogę zawodową przeszła gościni webinaru Ewa Kondera? Jakie stanowisko zajmuje aktualnie? Co jest jej kluczem do sukcesu w IT? Jak ocenia polskie środowisko związane z inteligentnymi technologiami? Gdzie szukać nowych możliwości rozwoju? Co powinny wiedzieć kobiety, chcące rozpocząć pracę w branży IT? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Spotkanie poprowadzi Agata Winiarska — managerka w obszarze IT i studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS.
"Kobiety w IT" to cykl rozmów z kobietami pracującymi na różnych stanowiskach w branży technologicznej. Poznajemy i omawiamy ich ścieżki zawodowe, doświadczenia, a także wyzwania z jakimi mierzyły się w sektorze IT.
Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Analizujemy i omawiamy szanse, ale i ryzyka jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. Więcej informacji o projekcie: technologia.swps.pl

Wydane przez: Uniwersytet SWPS