Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Polsko - angielski przewodnik turystyczny Pokochaj Kurpie (wersja angielska)

Iwona Choroszewska-Zyśk, Mirosław Grzyb
Andy Edwins

Welcome to KURPIE!
Where the pristine forests whisper, once home to keepers of wild beehives, where majestic moose and bears tramped and trudged through vast marshlands. You’re invited to the region where brave Forestmen, famed deadeye riflemen, defended their homeland for centuries. Today, paved roads and bike paths will be your guides through fields and meadows, and shrines, monuments, and wooden churches your signposts. Take this invitation to the land of glowing amber, sweet-scented honey, colorful paper cut-outs and costumes, to dance to the rhythm of Kurpie’s powolniak and stara baba.
We’re waiting for you. See you there!
Kurpsie Razem
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał wydany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Wydane przez: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"