Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Polskie przepisy dotyczące krzywdzenia dzieci na tle aktów prawa międzynarodowego - dr A. N. Schulz

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Przepisy prawa międzynarodowego w różny sposób dotykają problematyki krzywdzenia dzieci. Dr Anna Natalia Schulz, wieloletni pracownik Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN, prezentuje spektrum przepisów prawa międzynarodowego różnej rangi, które stały się źródłem inspiracji zobowiązań polskich w zakresie zapobiegania i zwalczania zarówno przemocy wobec dzieci, jak i innych form krzywdzenia małoletnich. Jak oceniane są realizację zadań państwa w zakresie implementacji postanowień poszczególnych traktatów do prawa wewnętrznego? Z tej perspektywy przeanalizowane zostaną wybrane rozwiązania przyjęte w prawie polskim z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Spośród dostępnych rozwiązań polskich wskazane zostaną te, które są w sposób szczególny są chwalone lub ganione przez organy międzynarodowe zajmujące się oceną realizacji międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony praw dziecka lub rozstrzyganiem skarg na łamanie praw dziecka.
W cyklu podcastów “Dziecko, Nastolatek, Dorosły” Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS mówimy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: https://web.swps.pl/strefa-psyche

Wydane przez: Uniwersytet SWPS