Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Mobbing w pracy - przyczyny, skutki i rozwiązania

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Poniżanie, zastraszanie, umniejszanie kompetencji, izolowanie od zespołu – to tylko niektóre przykłady mobbingu. Przemoc psychiczna w miejscu pracy czasami rozwija się niepostrzeżenie i stopniowo przybiera na sile, a czasem atakuje od pierwszego dnia pracy. Wiele osób doświadczyło jej bezpośrednio lub obserwowało w odniesieniu do innych. Zła wiadomość jest taka, że ta naganna praktyka wciąż występuje w wielu środowiskach pracy, dobra – że można i należy z nią walczyć.
Czym dokładnie jest mobbing? Skąd się bierze i jak często występuje? Jak go rozpoznać? W jaki sposób wpływa na efektywność zawodową i satysfakcję z pracy? Jak się przed nim bronić, czyli w jaki sposób reagować? Gdzie zgłosić występujący problem? Jakie prawa przysługują osobom doświadczającym mobbingu? Jak wspierać takie osoby?
O tym wszystkim – w rozmowie dr Malwiny Puchalskiej-Kamińskiej, psycholożki i trenerki biznesu z dr Agnieszką Mościcką-Teske, psychoterapeutką, psycholożką oraz biegłą sądową.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: https://web.swps.pl/strefa-psyche

Wydane przez: Uniwersytet SWPS