Posłuchaj

w aplikacji Audioteki

Anatomia mózgu a efektywność w grach wideo - dr hab. Aneta Brzezicka, dr Natalia Kowalczyk

Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS

W badaniach dotyczących skuteczności w grach wideo (VG) od dawna stwierdzono, że istnieje powiązanie między umiejętnościami w tym obszarze a różnymi zmiennymi demograficznymi i behawioralnymi. Przykładem takich zmiennych są wiek, inteligencja oraz zdolność do skupiania uwagi wzrokowej. Ciekawość naukowców przykuwa również związek anatomii mózgu z efektywnością graczy. Kto radzi sobie w grach lepiej i od czego to zależy? Jakie zmiany związane z graniem widzimy w zachowaniu graczy? A jakie w ich mózgu? Czy zmiany te mają jakiś (mierzalny) wpływ na funkcjonowanie poza środowiskiem gry? Czy - zgodnie z powszechnie powielanym stereotypem - gry wpływają negatywnie na jakieś aspekty naszego funkcjonowania poznawczego? Co dzieje się w mózgu w czasie trwania samej rozgrywki? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą psycholożka dr hab. Agata Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS i psycholożka, neurokognitywistyka dr Natalia Kowalczyk, współautorki artykułu “Neuroanatomical predictors of complex skill acquisition during video game training”, opublikowanego w Frontiers in Neuroscience. Spotkanie poprowadzi dr Maksymilian Bielecki.
Technologia a człowiek to cykl rozmów z naukowcami i ekspertami z sektora IT, w którym rozmawiamy o roli nowoczesnych technologii we współczesnym świecie. Podczas spotkań poruszamy kwestie oddziaływania technologii na m.in.: naukę, medycynę, pracę, a także na codzienne życie człowieka. Wspólnie ze specjalistami porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach, które niesie za sobą postęp naukowo-technologiczny.
Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. W ramach wielu webinarów i podcastów, spotkamy się z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy w różny sposób związani są z sektorem IT. Podczas rozmów połączymy merytoryczną, ścisłą wiedzę informatyczną z zagadnieniami społecznymi i humanistycznymi. Więcej informacji: https://web.swps.pl/strefa-technologii/.

Wydane przez: Uniwersytet SWPS